E-post: q.skifer@choice.no

Telefon: 73 60 50 80
Fax : 73 60 50 81

Besøksadresse

Skifer Hotel
O.Skasliens vei 9

Postadresse

Skifer Hotel
Postboks 4
7340 Oppdal

Direktør Erik Sæther
erik.sather@choice.no  
Mob. 93 20 46 00 

 
Navn *
Navn
Henvendelsen gjelder: *