Strikkekafe på Quality Hotel Skifer

Velkommen til Strikkekafe på Quality Hotel Skifer

Her blir det kaffe og kaker, og det vil bli utlodding ved Oppdal Husflidslag. I tillegg kommer Unni fra Du store Alpakka.

NB! Det er 20% på garn på inngangsbilletten dagen etter.